Dịch vụ công trực tuyến
 • Giới thiệu dịch vụ công
 • Tra cứu hồ sơ
 • Danh sách dịch vụ công trực tuyến
 • Danh sách dịch vụ công trực tuyến
 • Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
 • Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
 • Cấp bằng tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở.
 • Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (trường hợp do Giấy chứng nhận bị hỏng, rách, hết trang ghi thay đổi hoặc do chuyển nhượng nhà ở)
 • Thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1
 • Đăng ký hộ kinh doanh
 • Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
 • Thông báo tạm dừng kinh doanh
 • Đăng ký hợp tác xã
 • Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
 • Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
 • Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
 • Thủ tục tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
 • THỦ TỤC THỰC HIỆN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP NHỎ LẺ NGÀNH CÔNG THƯƠNG
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
 • Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
 • Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
 • Thủ tục thẩm định và cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 • Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
 • Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

 • Dịch vụ công:  
  Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

  Dịch vụ công trực tuyến: 
  Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 

  Mô hình 4 mức độ phát triển của các dịch vụ hành chính công trực tuyến được áp dụng đối với VN, bao gồm: 

  Mức độ 1: Cổng thông tin điện tử có đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ.
  Mức độ 2: Ngoài thông tin đầy đủ như mức độ 1, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng tải về các mẫu đơn, hồ sơ để người sử dụng có thể in ra giấy, hoặc điền vào các mẫu đơn. Việc nộp lại hồ sơ sau khi hoàn thành được thực hiện qua đường bưu điện hoặc người sử dụng trực tiếp mang đến cơ quan thụ lý hồ sơ.
  Mức độ 3: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1 và các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, cổng thông tin điện tử cho phép người sử dụng điền trực tuyến vào các mẫu đơn, hồ sơ và gửi lại trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ sau khi điền xong tới cơ quan và người thụ lý hồ sơ. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện qua mạng. Tuy nhiên, việc thanh toán chi phí và trả kết quả sẽ được thực hiện khi người sử dụng dịch vụ đến trực tiếp cơ quan cung cấp dịch vụ.
  Mức độ 4: Ngoài thông tin đầy đủ như ở mức độ 1, các mẫu đơn, hồ sơ cho phép tải về như ở mức độ 2, gửi trực tuyến hồ sơ và thực hiện các giao dịch qua mạng như ở mức độ 3, việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.

  ® Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi
  Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng
  Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

  Điện thoại liên hệ:  0982.865797