Truy cập nội dung luôn
Video Hướng dẫn TTHC giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

Video Hướng dẫn TTHC giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

15:16 15/03/2022

Hướng dẫn Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần
Video Hướng dẫn thực hiện TTHC Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Video Hướng dẫn thực hiện TTHC Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

15:14 15/03/2022

Hướng dẫn thực hiện TTHC Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công
Video Hướng dẫn TTHC Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID 19

Video Hướng dẫn TTHC Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID 19

15:12 15/03/2022

Hướng dẫn TTHC Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID 19
VIDEO HƯỚNG DẤN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

VIDEO HƯỚNG DẤN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

15:10 15/03/2022

HƯỚNG DẤN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA
Video Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính Chứng thực di chúc

Video Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính Chứng thực di chúc

15:04 15/03/2022

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính Chứng thực di chúc

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797