Truy cập nội dung luôn
Chi cục Thuế Trà Bồng: Thông báo đăng ký thuế lần đầu (ĐKT), đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh

Chi cục Thuế Trà Bồng: Thông báo đăng ký thuế lần đầu (ĐKT), đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh

14:40 24/10/2022

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư với Cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành Thuế đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu (ĐKT), đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG). 
Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

10:26 06/10/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
ĐIỂM MỚI TRONG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ

ĐIỂM MỚI TRONG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ

08:39 26/09/2022

Các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, có chi phí lãi vay cần chú ý chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế.
Tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định:
LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ

08:37 26/09/2022

-----------------
Chương trình “Hóa đơn may mắn”: Tạo lập thói quen mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn.

Chương trình “Hóa đơn may mắn”: Tạo lập thói quen mua bán hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn.

14:57 20/09/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn " đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố.
Chi cục Thuế Trà Bồng tích cực tuyên truyền etax Mobile

Chi cục Thuế Trà Bồng tích cực tuyên truyền etax Mobile

16:18 19/09/2022

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế huyện Trà Bồng đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đăng ký và nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile, với mục tiêu là cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo điều kiện tốt nhất để người nộp thuế tiếp cận và sử dụng dịch vụ thuế điện tử trên ứng dụng di động của cơ quan thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế một cách thuận tiện nhất bằng ứng dụng eTax Mobile 

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797