Truy cập nội dung luôn

THƯỜNG TRỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KÝ 2021-2026

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Phạm Minh Long

PBTHU, Chủ tịch HĐND huyện

2

Võ Đức Thế

UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KÝ 2021-2026

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Kiều

Trưởng Ban kinh tế HĐND huyện

 

2

 Nguyễn Lê Minh Nhu

Phó Ban kinh tế HĐND huyện

 

BAN PHÁP CHẾ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KÝ 2021-2026

TT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Tấn Trung

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

2

 Phan Tấn Pháp

Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHIỆM KÝ 2021-2026

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông: Phạm Minh Long

PBT Huyện ủy, CT. HĐND huyện

2

Ông: Võ Đức Thế

UVBTV Huyện ủy, PCT. HĐND huyện

3

Ông: Lê Kim Trinh

UVBTV, Trưởng BDVHU, CTUBMTTQVN huyện

5

Ông: Nguyễn Duy Trí

UVBTV, CNUBKTHU

6

Ông: Nguyễn Tấn Trung

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

7

Bà: Lê Thị Minh Hà

Phó Chánh Thanh tra huyện

8

Bà: Hoàng Thị Lan Anh

Phó Ban tổ chức Huyện ủy

9

Ông: Hồ Văn Thịnh

UVBTV, PCT UBND huyện

10

Ông: Nguyễn Thế Kiều

 Trưởng Ban KTXH HĐND huyện

11

Bà: Hồ Thị Vân

Trưởng Ban Tổ chức HU

12

Bà: Lê Thị Hồng Hải

Trưởng BTGHU, Giám đốc TTBD chính trị

13

Ông: Lê Văn Tuấn

BTĐU Thị trấn Trà Xuân

14

Ông: Hồ A Sin

Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện

15

Ông: Võ Văn Diệp

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

16

Ông: Nguyễn Công Văn

Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Trà Xuân

17

Ông: Nguyễn Tấn Cừu

Chánh Thanh tra huyện

18

Ông: Đặng Ngọc Hoàng

Chủ tịch UBND xã Trà Phú

19

Ông: Phan Tấn Pháp

Phó Ban pháp chế HĐND huyện

20

Ông: Nguyễn Hành

Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà

21

Bà: Hồ Thị Lê Na

Bí thư Đảng ủy xã Trà Bùi

22

Ông: Nguyễn Văn Hưng

Bí thư Đảng ủy xã Trà Giang

23

Bà: Hồ Thị Hồng Thuỷ

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

24

Bà: Nguyễn Lê Minh Nhu

Phó ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

25

Ông: Nguyễn Quang Sơn

Phó BT Đảng ủy xã Trà Sơn

26

Ông: Hồ Thanh Hùng

Bí thư Đảng ủy xã Trà Thanh

27

Bà: Đinh Thị Sơn

Phó Phòng GD-ĐT huyện

28

Ông: Nguyễn Quốc Bảo

Phó Ban tổ chức Huyện ủy

29

Bà: Hồ Thị Thập

Bí thư Đảng ủy xã Trà Phong

30

Bà: Hồ Thị Vi Na

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tây

31

Ông: Nguyễn Thanh Quang

Phó CNUBKT Huyện ủy

 

 

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797