Truy cập nội dung luôn

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và Tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Dũng

TUV, Bí thư Huyện ủy

2

Phạm Minh Long

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

3

Trần Hoàng Vĩnh

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NHIỆM KỲ 2020-2025

STT

Họ và tên

chức vụ

1

Nguyễn Văn Dũng

TUV, Bí thư HU

2

Phạm Minh Long

PBT, Chủ tịch HĐND

3

Trần Hoàng Vĩnh

PBT, Chủ tịch UBND

4

Hồ Văn Hùng

UVBTV, CHT BCHQS

5

Nguyễn Tấn Thuận

UVBTV, Trưởng CA huyện

6

Lê Kim Trinh

UVBTV, Trưởng BDVHU, CTUBMTTQVN huyện

7

Võ Đức Thế

UVBTV, PCT HĐND

8

Hồ Văn Thịnh

UVBTV, PCT UBND

9

Nguyễn Duy Trí

UVBTV, CNUBKTHU

10

Hồ Thị Vân

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức HU

11

Lê Thị Hồng Hải

UVBTV, Trưởng BTGHU, Giám đốc TTBD chính trị

12

Lê Văn Tuấn

UVBTV, BTĐU Thị trấn Trà Xuân


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Dũng

TUV, Bí thư HU

2

Phạm Minh Long

PBT, Chủ tịch HĐND

3

Trần Hoàng Vĩnh

PBT, Chủ tịch UBND

4

Hồ Văn Hùng

UVBTV, CHT BCHQS

5

Nguyễn Tấn Thuận

UVBTV, Trưởng CA huyện

6

Lê Kim Trinh

UVBTV, Trưởng BDVHU, CTUBMTTQVN huyện

7

Võ Đức Thế

UVBTV, PCT HĐND

8

Hồ Văn Thịnh

UVBTV, PCT UBND

9

Nguyễn Duy Trí

UVBTV, CNUBKTHU

10

Hồ Thị Vân

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức HU

11

Lê Thị Hồng Hải

UVBTV, Trưởng BTGHU, Giám đốc TTBD chính trị

12

Lê Văn Tuấn

UVBTV, BTĐU Thị trấn Trà Xuân

13

Nguyễn Quốc Bảo

HUV, Phó Trưởng BTCHU

14

Nguyễn Thái Bình 

HUV, Viện Trưởng VKSND huyện

15

Lê Anh Chiến 

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Trà Thủy

16

Nguyễn Công Diễn 

HUV, Chánh án TAND huyện

17

Võ Văn Diệp

HUV, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

18

Hồ Kim Dũng 

HUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

19

Nguyễn Văn Hưng

HUV, Bí thư ĐU xã Trà Giang

20

Hồ Thị Hưng 

HUV, Bí thư ĐU xã Hương Trà

21

Đinh Thị Thu Hương

HUV, Trưởng Phòng giáo dục và ĐT

22

Bùi Dương Khôi 

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

23

Nguyễn Thế Kiều

HUV, trưởng Ban KTXH HĐND huyện

24

Trương Công Lâm

HUV, Trưởng Phòng LĐTB và XH

25

Hồ Thị Vi Na

HUV, Bí thư ĐU xã Trà Tây

26

Phùng Tấn Nhỏ

HUV, chánh VPHU

27

Đinh Văn Phú

HUV, Bí thư ĐU xã Trà Hiệp

28

Đỗ Đình Phương

HUV, PCT UBND huyện

29

Nguyễn Thanh Quang

HUV, Phó CN UBKTHU

30

Phạm Sơn

HUV, Phó Giám đốc TTCT

31

Trần Văn Sương

HUV, Phó CT UBND huyện

32

Nguyễn Tấn Tám

HUV, CVP HĐND và UBND

33

Nguyễn Ngọc Thanh

HUV, Phó Trưởng BTGHU

34

Hồ Thị Thập

HUV, Bí thư ĐU xã Trà Phong

35

Võ Tiến Thế

HUV, Bí thư ĐU xã Trà Phú

36

Hồ Văn Thịnh

HUV, Phó Bí thư, CT UBND xã Trà Thanh

37

Hồ Thị Hồng Thuỷ

HUV, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

38

Hồ Thanh Thuyền

HUV, Trưởng Phòng Nội vụ

39

Hồ Văn Tiến

HUV, PCT UBMTTQVN huyện

40

Nguyễn Tấn Trung

HUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

41

Nguyễn Quang Tuấn

HUV, Bí thư ĐU xã Trà Bình

42

Nguyễn Thanh Tuấn

HUV, Trưởng Phòng KT-HT

43

Nguyễn Thanh Tùng

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

44

Lê Minh Vương

HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và MT

45

Phạm Văn Vỹ

HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận HU

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797