Lịch công tác
(Đăng lúc: 29/09/2017 10:15:10 AM)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA TT. HĐND VÀ UBND HUYỆN (Tuần 40: Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 06/10/2017)

 

Thứ

Buổi

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQCB

Thành phần mời dự

 

Hai

02/10

 

 Sáng:

- Thanh tra tỉnh thanh tra công tác chi trả chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng tại huyện.

 

- Tiếp xúc cử tri cấp huyện tại xã Trà Tân.

 

 

  - 8h00: Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Trà Bình.

 

 

- Hội khuyến học tỉnh mời Hội nghị tổng kết.

Thanh tra tỉnh

Phòng họp số 03 – UBND huyện

 

 

 Xã Trà Tân

 

 

 

 Hội trường UBND xã Trà Bình

Phòng LĐTB&XH huyện

- Theo Thông báo số 202/TB-UBND ngày 25/9/2017 của UBND huyện.

 

 

 - Đ/c: Thịnh- PCT UBND huyện  (theo Thông báo số 199/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện).

 

- Theo Công văn số 133/TB-ĐGS ngày 21/9/2017 của Đoàn giám sát HĐND huyện.

 

- Đ/c: Thịnh – PCT UBND huyện.

 

 Chiều:

 

 

 

 

- Đoàn Thanh tra tỉnh làm việc với huyện về công tác quản lý, chi trả chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng.

 

- Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình tiếp nhận và trả hồ sơ lĩnh vự đất đai tại bộ phận “một cửa” .

 

 

 

 

 

  

Đ/c: Tuấn – Trưởng đoàn

Phòng LĐTB&

XH

 

 

 

 Tại tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế hiện đại huyện

 

- Theo Thông báo số 202/TB-UBND ngày 25/9/2017 của UBND huyện.

 

 

 

 - Theo Thông báo số 144/TB-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND huyện.

 

 

 

- Họp trực báo tiến độ đo đạc cấp Giấy CNQSDĐ 256 ha thôn 4 – Trà Thủy.

Đ/c: Sương - PCT UBND huyện 

Phòng họp số 02 – UBND huyện

UBND xã Trà thủy

- Theo GM số 95/GM-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện.

 

 

  Tối:

- 19h00: Tiếp xúc cử tri cấp huyện tại xã Trà Phú.

 

Xã Trà Phú

Văn phòng

- Đ/c: Sương - PCT UBND huyện  (theo Thông báo số 199/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện).

 

 

Ba

03/10

 

Sáng:

 

- Tiếp xúc cử tri cấp Tỉnh, Huyện tại xã Trà Thủy.

 

 

 

 - Thông qua Dự án đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây quế Trà Bồng.

 

 

 

 

 

 Đ/c: Bắc – CT UBND huyện

Xã Trà Thủy

 

 

 

 

Phòng họp số 03 – UBND huyện

Văn phòng

 

 

 

 

 Phòng NN&PTNT huyện

- Đ/c: Thịnh - PCT UBND huyện  (theo Thông báo số 199/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện).

 

- Theo GM số 94/GM-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện.

 

 Chiều:

  

- Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình tiếp nhận và trả hồ sơ lĩnh vự đất đai tại bộ phận “một cửa” .

 - Trực báo khối Nội chính.

 

  

- Họp cho ý kiến về quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (dự kiến).

Đ/c: Tuấn – Trưởng đoàn

 

 

 

 Đ/c: Thịnh – Bí thư Huyện ủy

 

 

Đ/c: Minh – PCT UBND tỉnh

Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh -  chi nhánh tại huyện

 

 

Hội trường Huyện ủy

 

 

Phòng số 03 – UBND tỉnh

 

- Theo Thông báo số 144/TB-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND huyện.

 

 

  - Theo GM.

 

 

 

 - Lãnh đạo huyện (theo GM).

 

 

 

 

04/10

 

 

 

 

Sáng:

- Tiếp xúc cử tri cấp Tỉnh, Huyện tại xã Trà Bùi.

 

 

 

 - 8h00: Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Trà Phú.

 

Xã Trà Bùi

 

 

 

  

Hội trường UBND xã Trà Phú

Văn phòng

- Đ/c: Bắc  - CT UBND huyện  (theo Thông báo số 199/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện).

 

- Theo Công văn số 133/TB-ĐGS ngày 21/9/2017 của Đoàn giám sát HĐND huyện.

 

 Chiều:

 

 

 

 

 

 

  

- Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND huyện giám sát tình hình tiếp nhận và trả hồ sơ lĩnh vự đất đai tại bộ phận “một cửa” .

 

- Họp Thành viên UBND huyện định kỳ tháng 10/2017.

Đ/c: Tuấn – Trưởng đoàn

 

 

 

  

Đ/c: Bắc – CT UBND huyện

Phòng TN&MT huyện

 

 

 

  

Phòng họp số 03 – UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 Văn phòng + Các ngành

- Theo Thông báo số 144/TB-HĐND ngày 28/9/2017 của HĐND huyện.

 

 

 

 - Theo Thông Báo số 208/TB-UBND ngày 29/9/2017 của UBND huyện.

 

 

 

 

 

 

 

Năm

05/10

 

Sáng:

- Tiếp xúc cử tri cấp Tỉnh, Huyện tại xã Trà Giang.

 

 

 

 - Tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ làm công tác việc làm và XKLĐ” năm 2017(02 ngày, từ ngày 05/10-06/10/2017).

 

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”  tại huyện.

 

- Tỉnh họp cho  ý kiến về việc bố trí kinh phí cho các Dự án thuộc Chương trình MTQG NTM năm 2018 và đánh giá kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2017

 (dự kiến).

 

- Họp xem xét việc ban hành văn bản QPPL Quy định triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại và cho ý kiến kế hoạch đoàn ra của tỉnh năm 2018 (dự kiến).

 

 

 

 

 

 Sở LĐTB&

XH tỉnh

 

 

 

 

 

Sở LĐTB&

XH tỉnh

Xã Trà Giang

 

 

 

 

K.sạn Cẩm Thành

 

 

 

 

 

Phòng họp số 03 – UBND huyện

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng LĐTB&XH

- Đ/c: Sương  - PCT UBND huyện  (theo Thông báo số 199/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện).

 

- Theo Thông báo số 204/TB-UBND huyện ngày 26/9/2017 của UBND huyện .

 

 

 

  

- Theo Thông báo số 200/TB-UBND huyện ngày 21/9/2017 của UBND huyện .

 

 

 

  

Đ/c: Minh – PCT UBND tỉnh

 

 

 

 

   

 

Đ/c: Thọ – PCT UBND tỉnh

 

 

Phòng số 03 – UBND tỉnh

 

 

 

 

 

  

Phòng số 02 – UBND tỉnh

 

 

 

  - Lãnh đạo huyện (theo GM).

 

 

 

 

 

 

 - Lãnh đạo huyện (theo GM).

 

 Chiều:

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đ/c: Thịnh – Bí thư Huyện ủy

Hội trường Huyện ủy

 

- Đ/c: Bắc – CT UBND huyện;

- Đ/c: Thịnh – PCT UBND huyện.

 

Sáu

 06/10

  Sáng:

- Tiếp xúc cử tri cấp huyện tại xã Trà Hiệp.

 

 

 

 -  8h00: Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc tại xã Trà Tân.

 

 

 

 

 

- Hội Thiện nguyện BST Võ Thành Trung chương trình kết nối “Nụ cười trái tim 7” tại huyện.

 

Xã Trà Hiệp

 

 

 

 

Hội trường UBND xã Trà Tân

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học thị trấn Trà Xuân

 

- Đ/c: Thịnh  - PCT UBND huyện  (theo Thông báo số 199/TB-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện).

 

- Theo Công văn số 133/TB-ĐGS ngày 21/9/2017 của Đoàn giám sát HĐND huyện.

 

 

 

 

- Theo Kế hoạch và Thông báo.

 

 Chiều:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tối:

 

 

 

- Đêm Nhạc từ thiện.

 

Quảng trường 20/8

 

- Theo Thông  báo.

 
TRA CỨU VĂN BẢN
Video clips
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1,364
Hôm qua: 1,941
Tuần này: 1,364
Tuần trước: 14,891
Tháng này: 632,007
Tháng trước: 133,118
Tổng lượt truy cập: 2,124,934
Số người online: 191

® Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng
Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ:  0982.865797