Truy cập nội dung luôn
Báo cáo tổng hợp đăng ký trong KHSDĐ năm 2021

Báo cáo tổng hợp đăng ký trong KHSDĐ năm 2021

08:28 09/10/2020

Báo cáo tổng hợp đăng ký trong KHSDĐ năm 2021
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ

09:45 08/06/2020

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

 (VILG)

Triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình dịch nCov

Triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình dịch nCov

02:12 14/02/2020

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]
Lịch tiếp công dân định kỳ đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020

Lịch tiếp công dân định kỳ đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020

08:05 06/01/2020

[Nội dung bài viết đang được xây dựng]

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797