Truy cập nội dung luôn
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

16:52 12/09/2023

---------
Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân

14:06 14/12/2022

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng năm 2023
Thông báo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thông báo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10:59 04/07/2022

Thực hiện quy định Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022), Hội đồng nhân dân huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:
Thông báo kết qủa điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2021

Thông báo kết qủa điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2021

16:35 19/01/2022

Thông báo kết qủa điểm thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Trà Bồng năm 2021

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797