Truy cập nội dung luôn
Thông báo tổ chức LCNT để thực hiện việc đấu giá tài sản là rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Trà Bồng

Thông báo tổ chức LCNT để thực hiện việc đấu giá tài sản là rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Trà Bồng

10:01 13/07/2021

Thông báo tổ chức LCNT để thực hiện việc đấu giá tài sản là rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Trà Bồng
Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Trà Bồng

Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Trà Bồng

09:56 13/07/2021

Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá rừng phòng hộ chuyển sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Trà Bồng

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797