Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 80/CV-HĐND CV - về việc xin vắng không tham dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Sơn Trà 24-06-2024
2 81/CV-HĐND CV - về việc xin vắng mặt không tham dự Đại hội thi đua "Hội Cựu chiến binh huyện Trà Bồng" lần thứ VII giai đoạn (2019-2024) 24-06-2024
3 79/GM-HĐND GM - Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị trực báo giữa Thường trực HĐND huyện với Tổ đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn 06 tháng đầu năm 2024 24-06-2024
4 306/TB-UBND TB - Làm việc với Đoàn giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024 24-06-2024
5 304/TB-UBND TB - Về việc tham dự thẩm định danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện 21-06-2024
6 1978/UBND-MN CV - về việc triển khai thực hiện Thông báo số 307/TB-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh 21-06-2024
7 1981/UBND-TH CV - về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024 trên địa bàn huyện 21-06-2024
8 1982/UBND-LN CV - về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ cây Ươi rừng 21-06-2024
9 1980/UBND-NTM CV - V/v triển khai đánh giá tiêu chí Thủy lợi thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 21-06-2024
10 1973/UBND-NC CV - V/v sử dụng thẻ Căn cước công dân điện tử được tích hợp trên ứng dụng VNeID để làm các thủ tục phục vụ công tác dự thi của ngành giáo dục 21-06-2024
11 1972/UBND-VX CV - Về việc tổ chức các hoạt động xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ Hai - năm 2024 21-06-2024
12 1971/UBND-MN CV - về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh đối với Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN 21-06-2024
13 1965/UBND-MN CV - Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Tuyên truyền lưu động về cải cách hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 21-06-2024
14 1963/UBND-KTTH CV - về việc đề xuất danh mục công trình thủy lợi thuộc quản lý của UBND huyện để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2026-2030 21-06-2024
15 1962/UBND-LN CV - V/v tăng cường quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện 21-06-2024
16 1961/UBND-KTTH CV - về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 18/6/2024 của UBND tỉnh 21-06-2024
17 214/BC-UBND BC - về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Trà Bồng (đợt 2) 21-06-2024
18 78/TB-HĐND TB - phân công dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 HĐND các xã, thị trấn 21-06-2024
19 305/TB-UBND TB - Thời gian, địa điểm và chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Sở Xây dựng 21-06-2024
20 1969/UBND-KTTH CV - về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 21-06-2024
21 1968/UBND-VX CV - Về việc thực hiện Kết luận Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Hội đồng nhân dân tỉnh với Hội đồng trẻ em và đại diện trẻ em tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 21-06-2024
22 1967/UBND-CN CV - về việc tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai trước và trong mùa mưa bão trên đường bộ 21-06-2024
23 1960/UBND-KTTH CV - về việc đăng ký thực hiện Chương trình Khuyến nông tỉnh năm 2025 20-06-2024
24 3119/QĐ-UBND QĐ - Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng 19-06-2024
25 3116/QĐ-UBND QĐ - Về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án giao rừng gắn với giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp huyện Trà Bồng 19-06-2024
26 208/BC-UBND BC - Phục vụ đoàn kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2024) 19-06-2024
27 206/BC-UBND BC - Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chương trình chính sách, dự án đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2024 19-06-2024
28 1932/UBND-VX CV - Về việc báo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển và đề nghị phê duyệt chỉ tiêu năm 2024 19-06-2024
29 1930/UBND-KTTH CV - Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 19-06-2024
30 1929/UBND-KTTH CV - Về việc giao nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng 19-06-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797