Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 101a/TB-UBND Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng 04-03-2024
2 101a/TB-UBND Về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng 04-03-2024
3 ……/2023/QH15 LUẬT ĐẤT ĐAI 23-02-2023
4 08/TB-TNMT Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 14-02-2023
5 15/KH-UBND Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Trà Bồng 08-02-2023
6 547/TCKH-XDCB Góp ý dự thảo Quyết định của UBND huyện Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trà Bồng 21-07-2022
7 151/CV-VP Tham gia góp ý quý chế làm việc UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2016 12-07-2021

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797