Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
361 1752-1755/QĐ-UBND QĐ - về việc thôi hưởng trợ cấp và hỗ trợ chi phí mai táng 12-04-2024
362 1745-1751/QĐ-UBND QĐ - về việc trợ cấp xã hội 12-04-2024
363 1155/UBND-VX CV - Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 12-04-2024
364 1154/UBND-VX CV - V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 02/2024 12-04-2024
365 1153/UBND-VX CV - Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Trà Bồng 12-04-2024
366 1143/UBND-NV CV - Về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tham gia các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch của UBND tỉnh 12-04-2024
367 1158/UBND-KTTH CV - Về việc tổ chức, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2024 12-04-2024
368 190/TB-UBND TB - Kết luận của đồng chí Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR và quản lý lâm sản năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 11-04-2024
369 1741/QĐ-UBND QĐ - về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Trà Bồng 11-04-2024
370 1142/UBND-NC CV - Về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" 11-04-2024
371 1136/UBND-NV CV - Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 11-04-2024
372 1137/UBND-VX CV - Về việc báo cáo tình hình thực hiện quy định pháp luật lao động về lao động giúp việc gia đình 11-04-2024
373 1138/UBND-VX CV - Về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn huyện năm 2024 11-04-2024
374 1139/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 của HĐND tỉnh 11-04-2024
375 1123/UBND-NV CV - V/v chia khối, cụm và phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho khối, cụm thi đua năm 2024 11-04-2024
376 1134/UBND-MN CV - Về việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương 11-04-2024
377 1127/UBND-MN CV - Về việc tổ chức liên hoan "Mỗi xã một sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể" và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn năm 2024 11-04-2024
378 1126/UBND-VX CV - V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2024 của Ban Bí thư khóa XI 11-04-2024
379 192/TB-UBND TB - Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024; đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, quyết toán dự án hoàn thành Quý I năm 2024 11-04-2024
380 1716/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện (13 người) 10-04-2024
381 1717/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
382 1718/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
383 1719/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
384 1720/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
385 1721/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
386 1722/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
387 1723/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
388 1724/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
389 1725/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024
390 1726/QĐ-UBND QĐ - về việc điều chỉnh quyết định của Chủ tịch UBND huyện 10-04-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797