Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
421 1712/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
422 1090/UBND-CN CV - V/v đăng ký danh sách tập huấn nâng cao năng lực quản lý kết hợp phổ biến các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm ngành Công Thương 09-04-2024
423 1089/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 09-04-2024
424 1088/UBND-VX CV - Về việc báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 09-04-2024
425 1066/UBND-VX CV - Về việc hưởng ứng, tham gia giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II - năm 2024 09-04-2024
426 1702/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
427 1703/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
428 1704/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
429 1705/QĐ-UBND QĐ - Tiếp nhận và phân công công tác đối với viên chức 09-04-2024
430 108/BC-UBND BC - về việc giám sát chuyên đề tình hình tổ chức và hoạt động của các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2023 09-04-2024
431 107/BC-UBND BC - Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới 09-04-2024
432 1061/UBND-TN CV - V/v triển khai thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện 08-04-2024
433 1060/UBND-TN CV - Về việc thực hiện Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 01/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024 08-04-2024
434 1675/QĐ-UBND QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 05-04-2024
435 1674/QĐ-UBND QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 05-04-2024
436 1685/QĐ-UBND "QĐ - về việc hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng đối với Chủ tịch Hội Khuyến học cấp xã Sơn Trà Phạm Hùng Thanh" 05-04-2024
437 1686/QĐ-UBND "QĐ - về việc hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trà Thanh Hồ Văn Đạo" 05-04-2024
438 1687/QĐ-UBND "QĐ - về việc xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn Hồ Thị Duyên - Trà Giang" 05-04-2024
439 1688/QĐ-UBND "QĐ - về việc xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn Hồ Thị Cúc - Trà Giang" 05-04-2024
440 104/BC-UBND BC - Kết quả thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng đến năm 2030 05-04-2024
441 49/CV-HĐND CV - Giám sát thực tế việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND huyện Trà Bồng 05-04-2024
442 15/GPXD-UBND Giấy phép xây dựng Võ Văn Trung 05-04-2024
443 16/GPXD-UBND Giấy phép xây dựng Nguyễn Thị Liên 05-04-2024
444 17/GPXD-UBND Giấy phép xây dựng Nguyễn Thị Thanh 05-04-2024
445 84/BC-VP CV - về việc hướng dẫn các tiêu chí, chỉ tiêu về an ninh trật tự đối với huyện, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 05-04-2024
446 48/TB-HĐND TB - Lịch tiếp tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 05-04-2024
447 1046/UBND-MN CV - Về việc phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên vùng DTTS và MN năm 2024 05-04-2024
448 1045/UBND-MN CV - Về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch số 392/KH-BDT ngày 04/4/2024 của Ban Dân tộc 05-04-2024
449 1044/UBND-VX CV - Về việc thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh 05-04-2024
450 1043/UBND-VX CV - V/v báo cáo kết quả rà soát bến tàu, thuyền và tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn huyện Trà Bồng 05-04-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797