Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
451 1042/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh 05-04-2024
452 1033/UBND-TH CV - V/v trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND huyện thường kỳ cuối năm 2023 05-04-2024
453 1031/UBND-NN CV - về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và Tiêu chí thủy lợi xây dựng nông thôn mới năm 2023 05-04-2024
454 1030/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Công điện số 13/CĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 05-04-2024
455 1029/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn huyện 05-04-2024
456 1027/UBND-KTTH CV - Về việc khẩn trương đề xuất xây dựng vùng sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện giai đoạn 2024-2030 05-04-2024
457 1018/UBND-VX CV - Về việc tham gia Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi năm 2024 05-04-2024
458 1017/UBND-MN CV - Về việc thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND tỉnh 05-04-2024
459 1016/UBND-VX CV - Về việc kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em 05-04-2024
460 185/TB-UBND TB - Kết luận của Đ/c Hồ Văn Thịnh, PCT UBND huyện tại cuộc họp triển khai tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 05-04-2024
461 50/GM-UBND GM - UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, quyết toán dự án hoàn thành Quý I/2024 05-04-2024
462 1048/UBND-NS CV - V/v triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân trên địa bàn huyện 05-04-2024
463 1041/UBND-VX CV - Về việc thực hiện Kế hoạch số 260-KH/TU ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc 05-04-2024
464 1040/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2024 05-04-2024
465 1039/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn huyện năm 2024 05-04-2024
466 1038/UBND-VX CV - Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao 05-04-2024
467 1037/UBND-VX CV - Về việc triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" trên địa bàn huyện 05-04-2024
468 1036/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 155/TB-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh 05-04-2024
469 1035/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 149/TB-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh 05-04-2024
470 1034/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh 05-04-2024
471 1032/UBND-NTM CV - V/v báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông theo Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 05-04-2024
472 1023/UBND-NV CV - Về việc phân chia khối, cụm thi đua năm 2024 05-04-2024
473 1680/QĐ-UBND QĐ - Ban hành Chương trình công tác trọng tâm Quý II năm 2024 của UBND huyện Trà Bồng 05-04-2024
474 1678/QĐ-UBND QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 05-04-2024
475 1677/QĐ-UBND QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 05-04-2024
476 1676/QĐ-UBND QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 05-04-2024
477 180/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024
478 181/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024
479 183/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024
480 182/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797