Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
481 184/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024
482 60/KH-UBND KH - về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn huyện Trà Bồng 04-04-2024
483 59/KH-UBND KH - PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2024 04-04-2024
484 1013/UBND-MN CV - Về việc triển khai thực hiện Công văn số 443/UBDT-VPCTMTQG ngày 21/3/2024 của Uỷ ban Dân tộc 04-04-2024
485 1010/UBND-LN CV - về việc chuẩn bị báo cáo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024 04-04-2024
486 1009/UBND-KTTH CV - về việc góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đề xuất dự án "Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại tỉnh Quảng Ngãi" do Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh hỗ trợ 04-04-2024
487 1008/UBND-MN CV - Về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 238/TB-BĐHDA8 ngày 12/3/2024 của Ban Điều hành Dự án 8 Trung ương Hội LHPN Việt Nam 04-04-2024
488 1007/UBND-TN CV - về việc cung cấp thông tin về 18 mã chất thải nguy hại phát sinh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý 04-04-2024
489 1003/UBND-NV CV - Về việc tổng hợp mô hình "Dân vận khéo" năm 2024 04-04-2024
490 999/UBND-TN CV - về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 04-04-2024
491 998/UBND-NN CV - về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ 04-04-2024
492 99/BC-UBND BC - Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 04-04-2024
493 1003/UBND-NV CV - Về việc tổng hợp mô hình "Dân vận khéo" năm 2024 04-04-2024
494 1010/UBND-LN CV - về việc chuẩn bị báo cáo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024 04-04-2024
495 1009/UBND-KTTH CV - về việc góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đề xuất dự án "Bảo tồn loài Chà vá chân xám tại tỉnh Quảng Ngãi" do Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh hỗ trợ 04-04-2024
496 1679/QĐ-UBND QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 04-04-2024
497 177/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024
498 178/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024
499 179/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM tổ 3, thôn 6. Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 04-04-2024
500 174/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Hiệp để thực hiện công trình: Đường BTXM tuyến nhà ông Thanh đến nhà ông Thuận tổ 1, thôn Cả. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 03-04-2024
501 173/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Hiệp để thực hiện công trình: Đường BTXM tuyến nhà ông Thanh đến nhà ông Thuận tổ 1, thôn Cả. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 03-04-2024
502 176/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Hiệp để thực hiện công trình: Đường BTXM tuyến nhà ông Thanh đến nhà ông Thuận tổ 1, thôn Cả. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 03-04-2024
503 171/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Hiệp để thực hiện công trình: Đường BTXM tuyến nhà ông Thanh đến nhà ông Thuận tổ 1, thôn Cả. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 03-04-2024
504 170/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Hiệp để thực hiện công trình: Đường BTXM tuyến nhà ông Thanh đến nhà ông Thuận tổ 1, thôn Cả. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 03-04-2024
505 169/TB-UBND TB - thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Hiệp để thực hiện công trình: Đường BTXM tuyến nhà ông Thanh đến nhà ông Thuận tổ 1, thôn Cả. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 03-04-2024
506 14/GPXD-UBND Giấy phép xây dựng Nguyễn Thị Thơm 03-04-2024
507 997/UBND-MN CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 447/KH-SYT ngày 31/3/2024 của Sở Y tế 03-04-2024
508 996/UBND-VX CV - Về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2024 03-04-2024
509 995/UBND-VX CV - Về việc triển khai, hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024 03-04-2024
510 994/UBND-MN CV - Về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch số 381/KH-BDT ngày 02/4/2024 của Ban Dân tộc 03-04-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797