Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 2206/QĐ-UBND QĐ - Về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc để thực hiện công trình: Nối tiếp đường BTXM tổ 3 đi tổ 1, 2 thôn Trà Hoa. Địa chỉ: Xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng 22-05-2024
32 2205/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
33 2204/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
34 2203/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
35 2202/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
36 2201/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
37 2200/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
38 1599/UBND-NC CV - Về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính (học trực tuyến) 22-05-2024
39 1587/UBND-CNXD CV - V/v tăng cường tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn huyện 22-05-2024
40 1584/UBND-KTTH CV - về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án nạo vét lòng hồ công trình thủy lợi 22-05-2024
41 272/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
42 273/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
43 274/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
44 276/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
45 277/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
46 278/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
47 279/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
48 2199/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
49 1605/UBND-KTTH CV - Về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2024 22-05-2024
50 1604/UBND-NN CV - V/v xác nhận phương án sử dụng tầng đất mặt của đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước để xây dựng công trình: Đường TL622 - Trà Hoa 22-05-2024
51 1603/UBND-KTTH CV - Về việc tham gia góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt đề cương Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 22-05-2024
52 57/GM-BCĐ GM - họp BĐD HĐQT NHCSXH huyện để nghe thông qua kết quả kiểm tra, giám sát của Thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tại huyện Trà Bồng năm 2024 21-05-2024
53 1582/UBND-KTTH CV - về việc cung cấp thông tin về tình hình phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn huyện 21-05-2024
54 1581/UBND-MN CV - Về việc khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện 21-05-2024
55 1580/UBND-MN CV - Về việc thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 17/5/2024 của UBND tỉnh 21-05-2024
56 1579/UBND-MN CV - Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 21-05-2024
57 1578/UBND-KTTH CV - Về việc tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn các lán trại, nhà tạm của các công trình tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao 21-05-2024
58 1577/UBND-KTTH CV - Về việc một số nội dung về cá nhân kinh doanh 21-05-2024
59 1575/UBND-KTTH CV - Về việc tham gia góp ý kiến về dự thảo Báo cáo rà soát cơ chế, chính sách đặc thù vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ 21-05-2024
60 1572/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-UBND ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh 21-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797