Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
61 24/GPXD-UBND Giấy phép xây dựng Nguyễn Hiệp 21-05-2024
62 71/GM-UBND GM - dự họp bàn giao cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) của Kho bạc Nhà nước Tây Trà 21-05-2024
63 130/CV-VP CV - Về việc đề nghị ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác, hỗ trợ phát triển với các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, tỉnh Nghệ An trong năm 2024 và những năm tiếp theo 21-05-2024
64 2194/QĐ-UBND "QĐ - Về việc điều chỉnh Quyết định số 5307/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Bùi Thị Thúy Loan - MN Trà Bình" 20-05-2024
65 2193/QĐ-UBND "QĐ - Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 5586/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Bùi Phương Thảo - TH&THCS Trà Tân" 20-05-2024
66 2189/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Hồ Thanh Hùng - Trà Thanh" 20-05-2024
67 2188/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Hồ Văn Tưởng - Trà Sơn" 20-05-2024
68 2187/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Hồ Thị Ân - Trà Phong" 20-05-2024
69 2186/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Hồ Văn Tâm - Trà Phong" 20-05-2024
70 2185/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Hồ Văn Dé - Trà Phong" 20-05-2024
71 1555/UBND-MN CV - Về việc rà soát, cung cấp số liệu nhà tạm, nhà dột nát của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 20-05-2024
72 1563/UBND-KTTH CV - Về việc khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin về tình hình phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn huyện 20-05-2024
73 1564/UBND-KTTH CV - Về việc tăng cường quản lý nuôi trồng thuỷ sản trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa bão và hạn hán năm 2024 20-05-2024
74 158/BC-UBND BC - Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 (tính từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/5/2024) 20-05-2024
75 156/BC-UBND BC - Tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính 20-05-2024
76 54/KH-BCĐ KH - Phát động phong trào thi đua chuyên đề:"Vận động người thân, người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện" năm 2024 20-05-2024
77 94/KH-UBND KH - Triển khai phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 20-05-2024
78 93/KH-UBND KH - Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Trà Bồng 20-05-2024
79 92/KH-UBND KH - Thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 9 "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 20-05-2024
80 1556/UBND-KTTH CV - Về việc thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ 20-05-2024
81 1557/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 20-05-2024
82 1558/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 20-05-2024
83 1560/UBND-KTTH CV - Về việc tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ 20-05-2024
84 1561/UBND-KTTH CV - Về việc quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2023 20-05-2024
85 1562/UBND-KTTH CV - Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện các dự án nạo vét lòng hồ công trình thủy lợi 20-05-2024
86 1565/UBND-VX CV - Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20-05-2024
87 269/TB-UBND TB - dự Hội nghị Triển khai mô hình thoát nghèo bền vững (UPG) và thành lập các nhóm sinh kế thoát nghèo bền vững thuộc Chương trình vùng Trà Bồng 2 20-05-2024
88 2192/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Hồ Duy Khánh - Hương Trà" 20-05-2024
89 2191/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Hồ Văn Công - Hương Trà" 20-05-2024
90 2190/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng lương thường xuyên năm 2024 Lê Hữu Trì - Trà Tân" 20-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797