Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
91 05/NQ-HĐND NQ - về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 17-05-2024
92 2169/QĐ-UBND QĐ - về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Trà Bồng 17-05-2024
93 2170/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 17-05-2024
94 2171/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 17-05-2024
95 2172/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 17-05-2024
96 2173/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 17-05-2024
97 2174/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 17-05-2024
98 1537/UBND-TN CV - V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 17-05-2024
99 2175/QĐ-UBND "QĐ - về việc nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 17-05-2024
100 47/TTr-UBND TTr - Về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng quản lý, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu dân cư Đồng Trảy và Đồng Trổi thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng 17-05-2024
101 1551/UBND-NS CV - V/v tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Trà Bồng 17-05-2024
102 1550/UBND-TN CV - V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 của HĐND tỉnh khóa XIII kỳ họp thứ 22 17-05-2024
103 1549/UBND-TN CV - V/v triển khai hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 17-05-2024
104 1548/UBND-TN CV - V/v triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn 17-05-2024
105 1546/UBND-VX CV - Về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn huyện Trà Bồng 17-05-2024
106 1545/UBND-VX CV - V/v tổ chức thực hiện kiến nghị theo Kết luận Thanh tra số 1638/SLĐTBXH-TTr ngày 02/6/2023 của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (lần 2) 17-05-2024
107 1544/UBND-VX CV - V/v thực hiện đảm bảo về hồ sơ, thủ tục xác định mức độ khuyết tật tại Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2023 17-05-2024
108 1543/UBND-VX CV - V/v thực hiện đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn Hiệu trưởng năm học 2023-2024 17-05-2024
109 1535/UBND-KTTH CV - V/v khảo sát phục vụ xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê 17-05-2024
110 1534/UBND-NS CV - V/v khảo sát phục vụ xây dựng công cụ tổng hợp, báo cáo kết quả tổng kiểm kê 17-05-2024
111 1533/UBND-TN CV - về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 17-05-2024
112 2168/QĐ-UBND QĐ - Về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 17-05-2024
113 1547/UBND-VX CV - Về việc rà soát và gửi dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2024 17-05-2024
114 1542/UBND-VX CV - V/v triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 17-05-2024
115 1541/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ 17-05-2024
116 1540/UBND-VX CV - Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024) 17-05-2024
117 1539/UBND-MN CV - Về việc khẩn trương triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 17-05-2024
118 1538/UBND-MN CV - Về việc đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024 đề xuất giai đoạn 2026-2030 17-05-2024
119 1537/UBND-TN CV - V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024 17-05-2024
120 1536/UBND-LN CV - về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản UBND tỉnh "Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 17-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797