Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 250/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
152 251/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
153 1493/UBND-MN CV - Về việc rà soát, đề xuất phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 chưa phân khai và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2024 để đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh Khóa XIII 15-05-2024
154 1493/UBND-MN CV - Về việc rà soát, đề xuất phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 chưa phân khai và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và năm 2024 để đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh Khóa XIII 15-05-2024
155 267/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Thủy để thực hiện xây dựng công trình: Đường BTXM từ nhà ông Hồ Văn Kim tổ 16A, thôn 5 đến giáp đường BTXM tổ 15, thôn 5 Địa điểm: Xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 15-05-2024
156 1492/UBND-MN CV - Về việc báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, giai đoạn 2016 - 2023 15-05-2024
157 2122/QĐ-UBND QĐ - Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân, nhiệm kỳ 2021-2026 14-05-2024
158 1470/UBND-KTTH CV - Về việc tham gia góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ 14-05-2024
159 2123/QĐ-UBND QĐ - Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 14-05-2024
160 1479/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 14-05-2024
161 1469/UBND-KTTH CV - Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-05-2024
162 63/GM-UBND GM - UBND huyện tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về điều chỉnh danh sách Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án 5 14-05-2024
163 123/CV-VP CV - V/v hoàn thiện các thủ tục theo Quy chế làm việc của UBND huyện 14-05-2024
164 1489/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 215/TB-UBND ngày 08/5/2024 của UBND tỉnh 14-05-2024
165 1488/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2024 14-05-2024
166 1486/UBND-KTTH CV - Về việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 14-05-2024
167 1485/UBND-NC CV - V/v tăng cường tuyên truyền, xử lý hành vi thả rông gia súc trên đường gây mất trật tự, an toàn giao thông 14-05-2024
168 1484/UBND-NS CV - V/v phối hợp, báo cáo các dự án đầu tư vào lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa 14-05-2024
169 2115/QĐ-UBND QĐ - về việc trợ cấp xã hội 13-05-2024
170 2114/QĐ-UBND QĐ - về việc trợ cấp xã hội 13-05-2024
171 2113/QĐ-UBND QĐ - về việc trợ cấp xã hội 13-05-2024
172 2112/QĐ-UBND QĐ - về việc trợ cấp xã hội 13-05-2024
173 23/GPXD-UBND Giấy phép xây dựng Nguyễn Thanh Hải 13-05-2024
174 88/KH-UBND KH - Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 13-05-2024
175 64/GM-HĐND GM - họp thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2016 13-05-2024
176 62/GM-UBND GM - UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, các mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm OCOP 13-05-2024
177 64/GM-HĐND GM - họp thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2016 13-05-2024
178 247/TB-UBND TB - Về việc tham gia tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm Kho dữ liệu số 10-05-2024
179 2100/QĐ-UBND QĐ - Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Trà Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026 10-05-2024
180 2101-2110/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng, xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã Sơn Trà 10-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797