Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
181 63/TTr-HĐND GM - về việc tham dự kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Trà Bồng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 10-05-2024
182 07/QĐ-HĐND QĐ - về việc triệu tập kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện Trà Bồng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 10-05-2024
183 1439/UBND-VX CV - Về việc thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 10-05-2024
184 1438/UBND-NS CV - V/v tham mưu công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 10-05-2024
185 1435/UBND-KTTH CV - Về việc khẩn trương rà soát thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 10-05-2024
186 88/KH-UBND KH - Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 10-05-2024
187 248/TB-UBND TB - Về việc lựa chọn hồ sơ đề nghị thực hiện các dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị năm 2024 10-05-2024
188 2102/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng, xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã Sơn Trà 10-05-2024
189 2103/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng, xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã Sơn Trà 10-05-2024
190 2104/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng, xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã Sơn Trà 10-05-2024
191 2105/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng, xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã Sơn Trà 10-05-2024
192 2096/QĐ-UBND QĐ - Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Trà Bùi 09-05-2024
193 2097/QĐ-UBND QĐ - Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Trà Tân 09-05-2024
194 2098/QĐ-UBND QĐ - Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Trà Tây 09-05-2024
195 246/TB-UBND TB - Công khai chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2024 09-05-2024
196 1434/UBND-KTTH CV - về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng 09-05-2024
197 2088/QĐ-UBND QĐ - về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 09-05-2024
198 2084/QĐ-UBND QĐ - Về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trà Bồng 09-05-2024
199 2089/QĐ-UBND "QĐ - về việc miễn nhiệm chức danh và cho cho thôi hưởng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hồ Văn La - Trà Tây" 09-05-2024
200 2090/QĐ-UBND QĐ - về việc miễn nhiệm chức danh và cho cho thôi hưởng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hồ Văn Tùng - Trà Tây" 09-05-2024
201 2089/QĐ-UBND "QĐ - về việc miễn nhiệm chức danh và cho cho thôi hưởng phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hồ Văn La - Trà Tây" 09-05-2024
202 2091/QĐ-UBND "QĐ - về việc miễn nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Bùi Hồ Văn Hùng" 09-05-2024
203 2092/QĐ-UBND "QĐ - về việc công nhận chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hồ Văn La - Trà Tây" 09-05-2024
204 2093/QĐ-UBND "QĐ - về việc công nhận chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hồ Văn Tùng - Trà Tây" 09-05-2024
205 2094/QĐ-UBND "QĐ - về việc Công nhận chức danh và xếp mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hồ Thị Chi - Trà Tây" 09-05-2024
206 2095/QĐ-UBND "QĐ - về việc hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Trà Tây Hồ Thị Bé - Trà Tây" 09-05-2024
207 87/KH-UBND KH - Thực hiện các bước xã về đích nông thôn mới năm 2024 09-05-2024
208 1433/UBND-NTM CV - về việc rà soát, đề xuất nhu cầu sử dụng vốn đầu tư công ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay thực hiện một số hoạt động của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 09-05-2024
209 1431/UBND-NV CV -Về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ 09-05-2024
210 1428/UBND-KTTH CV - Về việc đăng ký bồi dưỡng kiến thức thống kê cho người làm công tác thống kê 09-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797