Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
22231 1049/UBND-KT Về việc báo cáo kết quả giải quyết đất lâm nghiệp tại xã Trà Giang, huyện Trà Bồng 26-09-2012
22232 987/UBND-VX Về việc xây dựng Đề án với đề tài "Nghiên cứu xây dựng tiếng Kor thành văn" 14-09-2012
22233 1162/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bổ sung năm học 2012 - 2013 12-09-2012
22234 1168/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện Trà Bồng năm 2012 12-09-2012
22235 960/UBND-KT Về việc đăng ký tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8 12-09-2012
22236 971/UBND-XDCB Về việc báo cáo số liệu tài sản mua sắm từ nguồn Ngân sách nhà nước năm 2011, 2012 12-09-2012
22237 976/UBND-KT Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 12-09-2012
22238 1055/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở huyện Trà Bồng, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 27-08-2012
22239 123/BC-UBND Kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa trường học, lớp học và nhà Công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, đề xuất danh mục đầu tư giai đoạn 2012 - 2015 10-08-2012
22240 124/BC-UBND Kết quả thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012) 10-08-2012
22241 125/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ - CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Trà Bồng 10-08-2012
22242 771/QD-UBND QUYẾT ĐỊNH: Về việc tạm ứng kinh phí từ ngân sách huyện để hỗ trợ cho Đoàn làm phim "Tiếng khóc nàng út" 03-07-2012
22243 738/UBND-KT V/v xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015 03-07-2012
22244 745/UBND-VX V/v thông báo tuyển sinh vào Trường Dự bị ĐHDTTW Nha Trang năm học 2012 - 2013 03-07-2012
22245 746/UBND-VX V/v đồng ý cho chủ trương tham gia hội thi "Tiếng hát Họa Mi tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII năm 2012" 03-07-2012
22246 80/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012 25-06-2012
22247 100/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 tại các huyện nghèo 25-06-2012
22248 100/BC-UBND BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2009-2012 ( Số liệu từ ngày 29/4/2009 đến ngày 31/5/2012) (Kèm theo Báo cáo số : 100 /BC-UBND ngày 21 /6/2012 của UBND huyện Trà Bồng) 25-06-2012
22249 6/2010/TT-BTTTT THÔNG TƯ Về việc ban hành giá cước sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước 05-10-2011

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797