Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
211 1424/UBND-LN CV - về việc góp ý dự thảo văn bản UBND tỉnh "Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" 09-05-2024
212 1421/UBND-VX CV - Về việc góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh 09-05-2024
213 2098/QĐ-UBND QĐ - Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Trà Tây 09-05-2024
214 2097/QĐ-UBND QĐ - Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Trà Tân 09-05-2024
215 2096/QĐ-UBND QĐ - Về việc kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện xã Trà Bùi 09-05-2024
216 1417/UBND-TN CV - về việc góp ý dự thảo Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 08-05-2024
217 1415/UBND-KTTH CV - Về việc góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08-05-2024
218 1410/UBND-NC CV - Về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 08-05-2024
219 1408/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 06/5/2024 của UBND tỉnh 08-05-2024
220 1407/UBND-MN CV - Về việc hướng dẫn một số nội dung khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024 08-05-2024
221 1406/UBND-MN CV - Về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để phục vụ công tác thanh tra 08-05-2024
222 242/TB-UBND TB - Kết luận của đồng chí Đỗ Đình Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chính sách BHXH, BHYT huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác thực hiện Chính sách BHXH, BHYT năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 08-05-2024
223 2083/QĐ-UBND QĐ về việc điều chỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện 08-05-2024
224 2082/QĐ-UBND QĐ về việc điều chỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện 08-05-2024
225 2081/QĐ-UBND "QĐ - Về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí 08-05-2024
226 2080/QĐ-UBND QĐ - về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Trà Hiệp 08-05-2024
227 2076/QĐ-UBND "QĐ - Bổ nhiệm phụ trách kế toán 08-05-2024
228 2075/QĐ-UBND QĐ - Về việc điều chỉnh Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng 08-05-2024
229 1403/UBND-KTTH CV - Về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024 trên địa bàn huyện 07-05-2024
230 1400/UBND-VX CV - Về việc thống nhất chủ trương tổ chức đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 07-05-2024
231 1391/UBND-NV CV - Về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính 07-05-2024
232 1390/UBND-NC CV - Về việc sơ kết 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết 07-05-2024
233 1389/UBND-NC CV - Về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương 07-05-2024
234 2061/QĐ-UBND QĐ - Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 07-05-2024
235 230/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
236 229/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
237 228/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
238 227/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
239 226/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
240 226/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797