Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241 225/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
242 241/TB-UBND TB - Về việc tham dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 102 07-05-2024
243 224/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
244 231/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân, UBND xã Trà Hiệp và Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp để thực hiện công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tổ 1, thôn Nguyên. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 07-05-2024
245 223/TB-UBND TB - Thu hồi đất của hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Nối tiếp đường BTXM từ UBND xã đi tổ 2 thôn Gò. Địa điểm: Xã Trà Tân và xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 07-05-2024
246 232/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân, UBND xã Trà Hiệp và Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp để thực hiện công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tổ 1, thôn Nguyên. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 07-05-2024
247 222/TB-UBND TB - thu hồi đất Của hộ ông Hồ Xuân Viên để thực hiện công trình: Nối tiếp đường BTXM tổ 1 đến tổ 2 thôn Băng . Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 07-05-2024
248 233/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân, UBND xã Trà Hiệp và Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp để thực hiện công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tổ 1, thôn Nguyên. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 07-05-2024
249 221/TB-UBND TB - thu hồi đất Của hộ ông Hồ Xuân Viên để thực hiện công trình: Nối tiếp đường BTXM tổ 1 đến tổ 2 thôn Băng . Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 07-05-2024
250 234/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân, UBND xã Trà Hiệp và Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp để thực hiện công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt tổ 1, thôn Nguyên. Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 07-05-2024
251 220/TB-UBND TB - thu hồi đất Của hộ ông Hồ Xuân Viên để thực hiện công trình: Nối tiếp đường BTXM tổ 1 đến tổ 2 thôn Băng . Địa điểm: Xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng 07-05-2024
252 1384/UBND-TN CV - V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và Thông tư ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật hoạt động thu gom,vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 06-05-2024
253 1385/UBND-TN CV - về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về trám lấp giếng không sử dụng 06-05-2024
254 1383/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 04/5/2024 của UBND tỉnh 06-05-2024
255 1382/UBND-KTTH CV - Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 263-KH/TU ngày 20/12/2024 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi 06-05-2024
256 1381/UBND-KTTH CV - Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-05-2024
257 1380/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện sản xuất cây trồng vụ Hè Thu năm 2024 06-05-2024
258 1379/UBND-KTTH CV - Về việc báo cáo việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi năm 2023 06-05-2024
259 2050/QĐ-UBND QĐ - Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 03 năm thực hiện Đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi", giai đoạn 2021-2025 06-05-2024
260 1378/UBND-KTTH CV - Về việc điều chỉnh, bổ sung diện tích, biện pháp tưới tiêu được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 06-05-2024
261 1377/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1661/TB-SNNPTNT ngày 25/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06-05-2024
262 1376/UBND-CN CV - V/v góp ý Dự thảo văn bản tăng cường các giải pháp quản lý, khai thác, phát triển chợ trên địa bàn tỉnh 06-05-2024
263 2056/QĐ-UBND QĐ - Về việc phê duyệt Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Trà Bồng năm 2024 06-05-2024
264 2053/QĐ-UBND QĐ - Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 06-05-2024
265 2051/QĐ-UBND QĐ - Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nội dung chuyên đề khác 06-05-2024
266 2049/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 04-05-2024
267 2048/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2024 04-05-2024
268 2047/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 04-05-2024
269 2046/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 04-05-2024
270 2045/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng bậc lương thường xuyên năm 2024 04-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797