Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2240/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng lương và điều chỉnh quyết định chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và bậc lương bà Trần Thị Diễm Lệ 23-05-2024
2 2241/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng lương và điều chỉnh quyết định chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và bậc lương bà Trần Thị Diễm Lệ 23-05-2024
3 1618/UBND-KTTH CV - Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 23-05-2024
4 1616/UBND-TCNS CV - V/v góp ý văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh 23-05-2024
5 1612/UBND-CNXD CV - về việc báo cáo, số liệu thống kê về giao thông nông thôn 2021-2024 23-05-2024
6 1611/UBND-CNXD CV - V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà 23-05-2024
7 1613/UBND-VX CV - Về việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư 23-05-2024
8 1614/UBND-VX CV - Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23-05-2024
9 1615/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 23-05-2024
10 1602/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 22-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797