Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2240/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng lương và điều chỉnh quyết định chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và bậc lương bà Trần Thị Diễm Lệ 23-05-2024
2 2241/QĐ-UBND QĐ - Về việc nâng lương và điều chỉnh quyết định chuyển xếp chức danh nghề nghiệp và bậc lương bà Trần Thị Diễm Lệ 23-05-2024
3 1618/UBND-KTTH CV - Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu 23-05-2024
4 1616/UBND-TCNS CV - V/v góp ý văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh 23-05-2024
5 1612/UBND-CNXD CV - về việc báo cáo, số liệu thống kê về giao thông nông thôn 2021-2024 23-05-2024
6 1611/UBND-CNXD CV - V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà 23-05-2024
7 1613/UBND-VX CV - Về việc quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư 23-05-2024
8 1614/UBND-VX CV - Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23-05-2024
9 1615/UBND-VX CV - Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ 23-05-2024
10 1602/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 22-05-2024
11 1601/UBND-NV CV - Về việc một số nội dung về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 22-05-2024
12 1598/UBND-MN CV - Về việc khẩn trương tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 22-05-2024
13 1597/UBND-MN CV - Về việc đánh giá kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024 đề xuất giai đoạn 2026-2030 22-05-2024
14 1595/UBND-LN CV - V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công 22-05-2024
15 1594/UBND-KTTH CV - Về việc tham gia góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22-05-2024
16 1591/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiệnQuyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 22-05-2024
17 1590/UBND-MN CV - Về việc báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5 năm 2024 22-05-2024
18 1589/UBND-NV CV - Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết 22-05-2024
19 274/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
20 275/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797