Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1106/TB-CNHTB Thông báo xin lỗi trễ hẹn và hẹn lại ngày trả kết quả Ông Nguyễn Ngọc Hoàng 04-08-2022
2 1091/CNHTB Thông báo xin lỗi trễ hẹn và hẹn lại ngày trả kết quả Ông Lê Bá Hoàng vũ 27-07-2022
3 880/TB-CNHTB Thông báo xin lỗi trễ hẹn và hẹn lại ngày trả kết quả Ông Nguyễn Hồng Trà và Bà Võ Thị Lệ Huyền 29-06-2022
4 337/TB-UBND TB - nội dung và lịch làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Dân tộc (từ ngày 02/6 đến ngày 15/6/2022) 02-06-2022
5 1470/TB-CNHTB Thông báo xin lỗi trễ hẹn Bà Đỗ Thị Ngọc Cẩm 09-06-2021
6 1471/CNHTB Thông báo xin lỗi trễ hẹn và hẹ lại ngày trả kết quả Ông Đinh Khắc Quy 09-06-2021

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797