Truy cập nội dung luôn
Công bố Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Công bố Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

10:14 07/04/2022

Công bố Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

09:48 07/04/2022

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

09:46 07/04/2022

Công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1-2000 khu du lich sinh thái Thạch Bích

Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1-2000 khu du lich sinh thái Thạch Bích

10:18 07/10/2021

Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1-2000 khu du lich sinh thái Thạch Bích

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797