Truy cập nội dung luôn
Thông tin tuyển dụng giáo viên năm 2022:
  1. 1. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2022

  2. 2. Kế hoạch Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện Trà Bồng năm 2022

  3. 3. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện Trà Bồng năm 2022
  4. 4. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Đối tượng dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017)

  5. 5. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Đối tượng dự tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ)

  6. /6. Thông báo Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện Trà Bồng năm 2022 (Theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ)

  7. 7. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc UBND huyện Trà Bồng năm 2022 (Kèm theo Thông báo số 394/TB-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

  8. 8. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN (Đối tượng dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017)(Kèm theo Thông báo số 394/TB-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2096

Tổng số lượt xem: 784188

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797