Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1602/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiện Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 22-05-2024
2 1601/UBND-NV CV - Về việc một số nội dung về nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 22-05-2024
3 1598/UBND-MN CV - Về việc khẩn trương tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 22-05-2024
4 1597/UBND-MN CV - Về việc đánh giá kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024 đề xuất giai đoạn 2026-2030 22-05-2024
5 1595/UBND-LN CV - V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kiểm kê tài sản công 22-05-2024
6 1594/UBND-KTTH CV - Về việc tham gia góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi 22-05-2024
7 1591/UBND-KTTH CV - Về việc triển khai thực hiệnQuyết định số 376/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 22-05-2024
8 1590/UBND-MN CV - Về việc báo cáo tình hình thực hiện phân bổ và giải ngân vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 5 năm 2024 22-05-2024
9 1589/UBND-NV CV - Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết 22-05-2024
10 274/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
11 275/TB-UBND TB - Thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Bùi để thực hiện xây dựng công trình: Mở rộng đường dân sinh từ tổ 6 thôn Tây đi thôn Tang. Địa điểm: Xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 22-05-2024
12 161/BC-UBND BC - Kết quả triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2024 22-05-2024
13 159/BC-UBND BC - Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính phục vụ họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh (số liệu từ ngày 15/12/2023 đến ngày 15/5/2024) 22-05-2024
14 95/KH-UBND KH - Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác, hỗ trợ phát triển với các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, tỉnh Nghệ An trong năm 2024 và những năm tiếp theo 22-05-2024
15 131/BC-VP BC - Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quí II năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2024 22-05-2024
16 2214-2236/QĐ-UBND QĐ - về việc trợ cấp xã hội 22-05-2024
17 2213/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng 22-05-2024
18 2212/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng 22-05-2024
19 2211/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng 22-05-2024
20 2210/QĐ-UBND QĐ - Về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí mai táng 22-05-2024
21 2207/QĐ-UBND QĐ - Về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc để thực hiện công trình: Thủy lợi Nước Con Lang. Địa chỉ: Xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng 22-05-2024
22 2206/QĐ-UBND QĐ - Về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc để thực hiện công trình: Nối tiếp đường BTXM tổ 3 đi tổ 1, 2 thôn Trà Hoa. Địa chỉ: Xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng 22-05-2024
23 2205/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
24 2204/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
25 2203/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
26 2202/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
27 2201/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
28 2200/QĐ-UBND QĐ - Về việc thu hồi đất của các hộ dân và UBND xã Trà Phú để thực hiện xây dựng công trình: Đường điện tổ 5, thôn Sơn Bàn. Địa điểm: Xã Trà Sơn và xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 22-05-2024
29 1599/UBND-NC CV - Về việc cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính (học trực tuyến) 22-05-2024
30 1587/UBND-CNXD CV - V/v tăng cường tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn huyện 22-05-2024

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797