Truy cập nội dung luôn

BẾ MẠC KÌ HỌP THỨ 7 HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KÌ 2021-2026

13/07/2022 14:20    171

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 13/7, Kì họp thứ 7, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kì 2021-2026 tiến hành phiên bế mạc.

Mở đầu phiên bế mạc, các đại biểu dự kì họp đã nghe đồng chí Hoàng Anh Ngọc, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Trà Bồng báo cáo kết quả kì họp giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kì 2021-2026.
Phát biểu về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Ngọc nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm: Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương tập trung rà soát toàn diện các nhiệm vụ đã được đặt ra trong chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện và các nhiệm vụ phát sinh; Tập trung tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, đúng mục tiêu 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện gồm Xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tổ chức thực hiện quyết liệt, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/1/2022; Ưu tiên và quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đã bố trí trong năm 2022, với mục tiêu đến ngày 31/12/2022, giải ngân 100% kế hoạch được giao; Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; Ưu tiên giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc trong xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội...
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kì họp thông qua các Nghị quyết: Về phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách năm 2021; Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 từ nguồn vốn phân cấp huyện và các nguồn vốn khác; Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; Về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Về sửa đổi nội dung tại khoản 2 Điều 1, Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 23/72021 của HĐND huyện về giao cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C theo quy định tại khoản 7, Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 (theo Kết luận của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 88/BC-STP ngày 8/6/2022) và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022.
Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra. 
Phát biểu Bế mạc kì họp, đồng chí Phạm Minh Long, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tại Kỳ họp, trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn của địa phương và nghiên cứu các tài liệu trình kỳ họp, các vị đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm. Hội đồng nhân dân huyện đề nghị UBND huyện tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn kéo dài, chưa thỏa đáng trong cử tri, Nhân dân. 
Đối với các Nghị quyết được thông qua, đồng chí Phạm Minh Long, PBT Thường trực Huyện ủy,  Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND huyện và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của kỳ họp; các Ban của HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện.
Thường trực HĐND huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Ban của HĐND huyện tăng cường tham mưu Thường trực HĐND huyện, thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện trong năm 2022.../.

Tin, ảnh: Việt Cường, Nhị Phương

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797

Ds News Ds News