Truy cập nội dung luôn

Chủ động triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Bồng

15/07/2022

Ngày 11/7/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chủ động triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Bồng.

Theo Chỉ thị, năm 2021, tình hình thiên tai diễn biến hết sức phức tạp, xảy ra liên tiếp nhiều đợt thiên tai trong năm, như: nắng nóng, hạn hán kéo dài nhiều tháng, mưa lũ, giông lốc và đặc biệt là ảnh hưởng từ các cơn bão số 5, số 6; mưa, lũ cuối tháng 10, tháng 11 đã gây thiệt hại ở hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện. Thiệt hại do Bão số 9 năm 2020 vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn. Một số hạng mục hạ tầng giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng vẫn chưa thể bố trí kinh phí để sửa chữa khắc phục xong lại tiếp tục chịu thiệt hại do thiên tai năm 2021 nên đã gây ra nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện.  
Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi. Mùa mưa, bão năm 2022 có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông sớm hơn so với trung bình nhiều năm, dự báo có khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có từ 02 đến 04 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Từ khoảng cuối tháng 10 năm 2022, không khí lạnh bắt đầu có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh ta và ảnh hưởng mạnh hơn từ cuối tháng 11 đến tháng 12 với khoảng 2 đến 3 đợt/tháng. Trong thời kỳ này không khí lạnh thường kết hợp với các loại hình thời tiết khác như: dãi hội tụ nhiệt đới; bão, ATNĐ; nhiễu động gió đông…dễ gây ra những đợt mưa lớn trên diện rộng trong địa bàn toàn tỉnh, gây nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét...
Để chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2022, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở kết quả đánh giá công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án ứng phó thiên tai năm 2022 theo phương châm “bốn tại chỗ”  sát với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị, nhất là ứng phó với bão mạnh, siêu bão, sạt lở đất, lũ quét để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Lập và phê duyệt Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2022-2025 cấp huyện, cấp xã; đồng thời chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện. 
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả: Luật Phòng, chống thiên tai, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó xác định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, đảm bảo thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, tổ, khu dân cư, từng gia đình, đặc biệt người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi để người dân sẵn sàng chủ động ứng phó trước các tình huống thiên tai như: sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.... Phương án Ứng phó thiên tai cấp xã phải được phổ biến rộng rãi đến từng thôn, tổ, khu dân cư, để từng người dân nắm bắt, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các tình huống phòng, tránh khi có thiên tai xảy ra. Tuyệt đối không để người dân chủ quan, lơ là.
Kiểm tra, rà soát các công trình hạ tầng thiết yếu, có kế hoạch duy tu, sửa chữa để bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa, bão, nhất là các công trình xung yếu như hồ chứa thủy lợi, thủy điện, công trình đê điều…; xác định điểm dừng kỹ thuật hợp lý và xây dựng phương án cụ thể để phòng, chống lũ đối với các công trình đang triển khai thi công; tháo dỡ các công trình phụ trợ, vật cản để thông thoáng dòng chảy sông, suối đảm bảo thoát lũ tốt. Đối với các công trình đang thi công xây dựng, kế hoạch hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2022, cần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước ngày 31/8/2022.
Chủ tịch UBND huyện cũng giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong Phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, thời tiết của từng cơ sở để giảm thiểu thiệt hại; hướng dẫn các đơn vị khôi phục sản xuất và các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi sau khi xảy ra thiên tai. Đề xuất các giải pháp áp dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác cảnh báo, ứng phó và quản lý thiên tai.
 Duy trì nghiêm chế độ trực ban, chủ động theo dõi thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình thiên tai trên địa bàn huyện; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện dự thảo, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2022 - 2025 và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai cấp huyện. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện được phê duyệt; theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý (trường hợp vượt thẩm quyền) các trường hợp vi phạm theo quy định; đặc biệt là các trường hợp vi phạm nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn công trình đê điều, thủy lợi, gây cản trở thoát lũ…; 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện rà soát phương án cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống thiên tai; xác định các khu vực trọng điểm, xung yếu dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng, hỗ trợ, chi viện cho các xã, thị trấn ngay khi có yêu cầu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để huy động khi cần thiết; đồng thời, tiếp tục rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, tăng cường tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống; hỗ trợ các đơn vị liên quan trong công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Công an huyện xây dựng kế hoạch phối hợp, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và tham gia cứu nạn, cứu hộ vùng bị thiên tai xảy ra; tiếp nhận thông tin và triển khai các biện pháp ứng cứu nhanh chóng, hiệu quả khi có thiên tai xảy ra. Lập phương án sẵn sàng chi viện, điều động lực lượng, phương tiện để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, nhất là sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn, tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống thiên tai đối với lĩnh vực xây dựng thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành; yêu cầu rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình xây dựng dân dụng, hệ thống cây xanh, công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình và các công trình xây dựng khác ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng... Xây dựng phương án dự trữ, huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết phù hợp với từng khu vực để đảm bảo nguồn hàng cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu.
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi chặt chẽ tình hình thiệt hại do thiên tai ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân ở các địa phương; hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho các vùng, khu vực bị ảnh hưởng do thiên tai, đảm bảo kịp thời ổn định đời sống của Nhân dân. Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng tại các khu vực bị thiên tai đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho Nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhất là khai thác cát, khoáng sản đảm bảo đúng quy định, không để tình trạng sạt lở xảy ra. 
Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện phối hợp xây dựng các Phương án phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra; dự trữ cơ số thuốc, phương tiện y tế cần thiết đáp ứng nhu cầu cứu thương, phòng ngừa dịch bệnh, hướng dẫn cho cán bộ y tế và Nhân dân kỹ thuật sơ cứu thông thường, biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng vùng bị thiên tai, ngập lụt. Chỉ đạo khẩn cấp công tác cấp cứu nạn nhân trong thiên tai và trong cứu hộ, cứu nạn…

Tin, ảnh: Thị Vị

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1959

Tổng số lượt xem: 783745

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797