Truy cập nội dung luôn

Họp thông qua dự thảo Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính huyện theo Hướng dẫn số 56 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

21/07/2022

Sáng ngày 15/7/2022, UBND huyện Trà Bồng đã tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính huyện theo Hướng dẫn số 56/HD-SNV ngày 18/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự cuộc họp có đồng chí Võ Xuân Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng với các đồng chí trong đoàn; đồng chí Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện; Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện; đại diện Lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện.

Tại cuộc họp, các đồng chí tham dự đã được nghe đồng chí Võ Xuân Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ triển khai một số vấn đề về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Sở, nhận xét về Đề án vị trí việc làm của UBND huyện Trà Bồng, theo đó Đề án được nhận xét xây dựng cơ bản đảm bảo, nội dung của Đề án khá tốt, tuy nhiên cần xem xét lại các biểu mẫu kèm theo Đề án, trong đó cần quan tâm đến việc xây dựng các nhóm ngành chuyên môn cho phù hợp.
Cũng tại cuộc họp, đại diện Sở Nội vụ đã thông qua kết quả kiểm tra Đề án vị trí việc làm của huyện về nội dung Đề án và các biểu mẫu đính kèm, theo đó có 9 nội dung trong Đề án, 32 nội dung tại biểu mẫu 7B, 12 nội dung tại biểu mẫu 7C và 4 nội dung tại biểu 9 cần chỉnh sửa.
Sau khi đại diện Sở Nội vụ thông qua nội dung kiểm tra, đại diện các phòng, ban của huyện cũng đã lần lượt tham gia phát biểu ý kiến để làm rõ các nội dung cần xây dựng trong Đề án.
Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí tham dự, đặc biệt là ý kiến của đồng chí Trần Văn Sương - Pho Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Anh Ngọc - Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong việc hướng dẫn huyện Trà Bồng xây dựng Đề án vị trí việc làm, đồng chí yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của huyện trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp, tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa chặt chẽ và gửi về Cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện để tổng hợp. Đồng chí cũng giao cho Cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện là cơ quan đầu mối, tiếp thu tối đa các ý kiến của Sở Nội vụ, tổng hợp, hoàn chỉnh Đề án để trình UBND huyện ký duyệt gửi Sở Nội vụ thẩm định đúng thời gian quy định.

Tin, ảnh: Thị Vị

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2357

Tổng số lượt xem: 783485

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797