Truy cập nội dung luôn

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2022

04/07/2022

Sáng ngày 30/6, tại UBND xã Trà Phong, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Trà Bòng đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 của năm 2022.

Trong thời gian 1 ngày, 100 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên ở các xã khu Tây huyện Trà Bồng sẽ được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề trọng tâm gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng- an ninh trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới và phòng chống, chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên và thông báo tình hình thời sự được quan tâm hiện nay.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4./.

Tin, ảnh: Xuân Khoa

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2350

Tổng số lượt xem: 783530

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797