Truy cập nội dung luôn

Trà Bồng: Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

29/07/2022

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế,môi trường kinh doanh thông thoáng, tăng cường và nâng cao chất lượng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần cải thiện chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thành phần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Vừa qua, UBDN huyện ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là triển khai thực hiện các nội dung chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử; cung cấp dịch vụ cải tiến, hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại nhằm giúp các doanh nghiệp địa phương tiếp cận công nghệ và mở rộng thị trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp đến các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; đẩy nhanh việc tiếp cận tín dụng lãi suất thấp, miễn giảm tiền thuê đất, thuế, phí,... theo tinh thần của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; đơn giản hoá trình tự, thủ tục, nắm bắt và tháo gỡ kịp thời vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh; đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính trên môi trường điện tử để nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công.

Để đạt những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo thuận lợi để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân; công khai toàn bộ các quy định, chính sách; chủ động cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện quy định, chính sách trên các kênh thông tin, tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng, đồng thời công bố rộng rãi địa chỉ đường dây nóng, trả lời nhanh các phản ánh, kiến nghị liên quan…

Tin, ảnh: Lệ Hà

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2313

Tổng số lượt xem: 783540

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797