Truy cập nội dung luôn
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2022- 2023

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí năm học 2022- 2023

16:17 20/03/2023

Ngày 15/3/2023 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Tiếp tục triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trong năm 2023

Tiếp tục triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trong năm 2023

08:42 15/03/2023

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo về nội dung này.

Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

08:41 15/03/2023

Để tăng cường quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy vai trò của giống cây trồng lâm nghiệp trong phát triển kinh tế ngành nông lâm nghiệp nói chung, lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng, vừa qua, Chủ tịch UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2023

UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2023

14:37 06/03/2023

Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh năm 2023 trên địa bàn huyện.

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

14:36 06/03/2023

Để doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời nội dung của chính sách về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Nghị quyết số 07/NQ-CP và Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg. Vừa qua, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung về các chính sách trên.
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023

Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023

14:23 06/03/2023

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong năm 2023, Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2023.

Đẩy mạnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Trà Bồng

Đẩy mạnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Trà Bồng

14:14 06/03/2023

UBND huyện Trà Bồng vừa ban hành Kế hoạch 30/KH-UBND, ngày 02/3/2023 truyền thông về Chuyển đổi số năm 2023 trên địa Trà Bồng.

Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

14:44 23/02/2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định quy phạm Quy định mức hỗ trợ cụ thể từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ một dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

14:42 23/02/2023

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BYT về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Phấn đấu đến cuối năm 2023: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 31,03%

Phấn đấu đến cuối năm 2023: Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 31,03%

11:12 08/02/2023

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND huyện trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023.

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797