Truy cập nội dung luôn
Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi

15:37 05/01/2023

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định số 1821/QĐ-UBND lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi
Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

09:34 23/12/2022

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

09:31 23/12/2022

Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2022 và thay thế Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

11:20 21/12/2022

Vừa qua, UBND tỉnh vừa đã ban hành Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Theo đó, Quyết định này quy định khung giá rừng đối với rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ Bảy trong tháng 12/2022

Tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ Bảy trong tháng 12/2022

15:36 16/12/2022

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc làm thêm ngày thứ 7 để giải quyết công việc từ nay đến cuối năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vừa có văn bản chỉ đạo về nội dung này.

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp

15:34 16/12/2022

Ngày 07/12/2022 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh; có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2022.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

15:29 16/12/2022

Vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, cấp xã

Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, cấp xã

16:52 08/12/2022

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
7 loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

7 loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

16:51 08/12/2022

Ngày 07/12/2022 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Quy định một số nội dung, mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025

Quy định một số nội dung, mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025

09:19 06/12/2022

Vừa qua, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797