Truy cập nội dung luôn
Kiểm tra công tác bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện

Kiểm tra công tác bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện

08:33 01/11/2022

Để đánh giá đúng thực trạng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, từ ngày 25/10 đến ngày 26/10 vừa qua, đoàn kiểm tra của UBND huyện do đồng chí Hồ Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra tại UBND các xã Trà Bùi, Trà Tân, Trà Giang và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra-Thanh tra huyện.

Hướng dẫn mức chi đào tạo nhân lực cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Hướng dẫn mức chi đào tạo nhân lực cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

10:19 06/10/2022

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Trà Bồng giai đoạn 2021-2025

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Trà Bồng giai đoạn 2021-2025

08:25 30/09/2022

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững; ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo; ngày 26/9/2022 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn huyện Trà Bồng giai đoạn 2021-2025. 

Xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Trà Bồng

Xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Trà Bồng

08:47 26/09/2022

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của xây dựng văn hoá học đường, kiên trì tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra, tăng cường tuyên truyền để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Trà Bồng.

Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

10:55 13/09/2022

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã

Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã

11:02 22/08/2022

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Danh mục trang thiết bị y tế chống dịch được cấp nhanh số lưu hành

Danh mục trang thiết bị y tế chống dịch được cấp nhanh số lưu hành

14:52 05/08/2022

Vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BYT quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022.

Hơn 900 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2022

Hơn 900 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã năm 2022

09:24 01/08/2022

Để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Trà Bồng: Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

Trà Bồng: Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022

10:10 29/07/2022

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo cơ chế,môi trường kinh doanh thông thoáng, tăng cường và nâng cao chất lượng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần cải thiện chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với chỉ số thành phần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Vừa qua, UBDN huyện ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với Chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.
Chủ động triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Bồng

Chủ động triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Bồng

09:09 15/07/2022

Ngày 11/7/2022 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc chủ động triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2022 trên địa bàn huyện Trà Bồng.

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797