Truy cập nội dung luôn
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 108/KH-UBND KH - Truyền thông nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của huyện Trà Bồng giai đoạn 2022-2025 16-08-2022
2 30/KH-UBND KH - Tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Trà Bồng 28-02-2022
3 3743/KH-UBND KH - Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Trà Bồng năm 2022 17-11-2021
4 3040/KH-UBND KH - tuyên truyền cải cách hành chính huyện Trà Bồng năm 2021 18-12-2020

Cổng thông tin điện tử Huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Bản quyền thuộc UBND huyện Trà Bồng

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Hồ Văn Thịnh - PCT UBND huyện Trà Bồng - Trưởng Ban Biên tập

Điện thoại liên hệ: 0982.865797